Beste leden,

Nog een paar dagen en dan kunnen we 2020 achter ons laten. Wat een jaar was het… in ieder geval op sportief gebied zouden we het snel willen vergeten! Wat is het jammer dat we zo weinig competitiewedstrijden hebben kunnen spelen, kampioenschappen niet of maar beperkt konden vieren en zoveel leuke activiteiten van de agenda hebben moeten halen.

Maar wat zijn we als vereniging ook weerbaar gebleken! Wat is iedereen flexibel geweest en is er begrip geweest voor de niet altijd leuke maatregelen die genomen moesten worden. Wat hebben mensen zich op de achtergrond nog hard ingezet voor onze vereniging en met financiële acties fantastische bedragen binnen gehaald! Als bestuur zijn we trots op hoe het verenigingsgevoel binnen Revival er voor zorgt dat we toch kunnen terugkijken op een aantal hoogtepunten in 2020.

Het afgelopen jaar heeft ook voor het bestuur voornamelijk in het teken gestaan van situaties rondom de Corona maatregelen. Naast dit grote punt op de maandelijkse (en in sommige periodes wekelijkse) agenda zijn we blij dat we onze energie ook in andere punten hebben kunnen steken. We staan bij de gemeente steeds beter op de kaart en vechten volop voor een snelle vervanging van de velden en natuurlijk onze sporthal. Daarnaast zijn we druk met het investeren in onze jeugd: de aanstelling van Henk als trainingscoördinator is een enorme stimulans voor de technische ontwikkeling van de vereniging. Ook wordt er hard gewerkt aan het vormen van een jeugdbestuur, waarmee de jeugd een nog belangrijkere stem krijgt in het beleid van de vereniging.

Begin november hielden we de eerste online ledenvergadering in de geschiedenis van de vereniging. We kijken terug op een avond vol verbondenheid en gezelligheid op een typische Revival-manier. We zijn er als bestuur trots op dat zoveel leden hun steentje er aan bij hebben gedragen dat we deze vergadering toch nog succesvol hebben kunnen houden.

Ook in 2021 hopen we als bestuur ons nog met veel andere dingen bezig te houden dan de Corona maatregelen. Hoewel ons op veel gebieden nog een onzeker jaar wacht, willen we graag verder bouwen aan een stabiele vereniging met een duidelijke visie en een meerjarenbeleidsplan. We gaan verder strijden voor een fantastische accommodatie in Terbroek.Maar bovenal zullen we de creativiteit en het enthousiasme in de vereniging gaan benutten om na te denken over de hard nodige financiële acties en gezellige activiteiten. Want dat is toch vooral wat we missen als het kloppend hart van onze vereniging.

Aan het einde van dit bizarre jaar willen we jullie als bestuur allemaal bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. We wensen jullie allemaal heel fijne feestdagen, al zullen velen dit op een andere manier moeten vieren dan we het liefst zullen willen. Geniet van de warmte om jullie heen en een goed begin van het nieuwe jaar. Op naar veel mooie lichtpuntjes!

Sportieve groet,

Alex, Andre, Anneke, Wilma, Linda, Suzanne en Jeffrey