Vertrouwenspersoon KV Revival

Ongewenst gedrag als seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie horen nergens thuis, dus ook niet bij KV Revival. Alle leden van KV Revival verdienen een vereniging waar ze zich prettig / veilig voelen en waar respect is voor elkaars grenzen. Als bestuur van KV Revival vinden we het belangrijk dat alle leden (zowel sporters, ouders van sporters, supporters, vrijwilligers), die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, bij een vertrouwenspersoon terecht moeten kunnen met hun klacht of vraag.

Als bestuur zijn we dan ook blij dat Anke Verkerk bereid is gevonden de rol van vertrouwenspersoon binnen onze vereniging op zich te nemen. De vertrouwenspersoon biedt, in anonimiteit, een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen voor geschikte hulp. Samen zal er gezocht worden naar de meest optimale oplossing in de specifieke situatie; dit kan variëren van het bieden van een luisterend oor tot ondersteunen bij een klachtenprocedure. Ook kan de vertrouwenspersoon het bestuur (ongevraagd) adviseren om (preventieve) maatregelen te nemen.

Anke is te bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@kvrevival.nl

Als bestuur van KV Revival hopen we dat iedereen met zijn / haar situatie terecht kan bij een persoon binnen de vereniging. Mocht iemand voor zijn / haar gevoel met een situatie niet terecht kunnen bij de TC, het bestuur of de vertrouwenspersoon, dan kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van het KNKV: vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl