Wat zijn we blij dat we, na wekenlang onze sport te hebben moeten missen, we weer kunnen trainen op het veld! We merken dat iedereen goed op de hoogte is van de regels, maar afstand houden als je elkaar zoveel te vertellen hebt is soms nog wel lastig. Laten we hier met z’n allen op blijven letten, zodat we met elkaar gezond blijven en hoge boetes voorkomen!

Om te kunnen blijven trainen hebben we ook een aantal corona-verantwoordelijken nodig op het veld. Mocht je af en toe 2 uurtjes tijd hebben op woensdag om hier bij te helpen, dan horen we dit graag! Stuur dan een mailtje naar bestuur@kvrevival.nl of een appje naar Alex Berkhof.

Nu grotere bijeenkomsten nog steeds niet gehouden worden, is er binnen het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering over de zomer heen te tillen. De vergadering staat voorlopig gepland op maandag 26 oktober 2020. Mocht het blijken dat de vergadering tegen die tijd ook nog niet door kan gaan, dan zal het ledenberaad op een andere manier plaats gaan vinden. Onze pennigmeester is druk bezig om te inventariseren wat de gevolgen zijn van het niet kunnen doorgaan van activiteiten voor onze begroting. Wanneer nodig zullen leden hier tijdig over worden geïnformeerd.

Heb je bezwaar tegen uitstel van de Algemene Ledenvergadering of heb je een dringend agendapunt wat niet tot oktober kan wachten, stuur dan een mailtje naar bestuur@kvrevival.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur KV. Revival