Helaas moeten wij melden dat door de verlengde landelijke maatregelen alle georganiseerde activiteiten binnen onze vereniging tot en met 1 juni zijn geannuleerd.
Graag informeren we jullie over de gevolgen die er op dit moment bekend zijn.
Afgelopen maandag heeft het KNKV besloten alle resterende wedstrijden van het seizoen 2019/2020 af te gelasten.
Over de afwikkeling van de veldcompetitie wordt uiterlijk 6 april een besluit genomen door het KNKV. Wat betreft de zaal competitie is momenteel het volgende bekend:

Senioren: Uiterlijk 6 april wordt door het KNKV een besluit genomen over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal.
Alle jeugdteams en midweek: Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.
De TS is zich er van bewust dat een aantal teams mogelijk in een te hoge of te lage competitie geplaatst zijn. Hier zal dan ook naar gekeken worden en wanneer de verschillen binnen een competitie te groot waren, contact worden opgenomen met het KNKV over volgend seizoen.

Naast de invloed die er is op de competitie, hebben de maatregelen ook invloed op verschillende geplande activiteiten. Het bestuur van het Sportclub Terschuur, v.v. Terschuurse Boys en KV Revival, bepaalt voortdurend in gezamenlijk overleg tot wanneer alle activiteiten worden afgelast. Vooralsnog is dit tot en met 1 juni. Houd hiervoor de website van Revival in de gaten om de laatste updates te ontvangen.
Voor nu betekent dit dat de volgende activiteiten niet door zullen gaan:

– Het jeugd vrijwilligersfeest van 3 april. Voor deze groep vrijwilligers zal nagedacht worden over een alternatief.
– De zaalfinale in Ahoy op 4 april gaat niet door op deze datum. Wanneer er alsnog een zaalfinale zal worden gespeeld, zullen we bekijken of we hier mogelijk naar toe kunnen gaan.
– Het vrijwilligersfeest van 11 april. De organisatie is in overleg hoe we onze zeer gewaardeerde vrijwilligers kunnen gaan bedanken.
– De gewonnen clinic van de Grote Clubactie.
– Het schoolkorfbal/voetbal van 17 april. Er zal nog gekeken worden of hier na de zomer nog eem vervangend toernooi voor komt.
– De Revival bingo van 8 mei.
– Het stratenkorfbal van 15 mei.

De komende maand zal er in ieder geval ook geen Ballade verschijnen.

Maar er is ook goed nieuws! Vooralsnog staat de rommelmarkt gepland op 20 juni en hopen we met z’n allen dat deze ook door kan gaan.
Daarnaast zijn er plannen om op een andere manier iets te organiseren om er voor te zorgen dat we vooral ook nog leuke dingen kunnen doen met elkaar! Houd hiervoor Facebook in de gaten!

Wanneer er nog vragen resteren kunnen deze gestuurd worden naar: TC@kvrevival.nl of bestuur@kvrevival.nl

Wanneer er meer bekend is over de gevolgen van de maatregelen, zullen we dit via de website met jullie communiceren.

We hopen met elkaar dat we in goede gezondheid blijven en we snel weer de draad kunnen oppakken!

Bestuur K.V. Revival
Technische Stuurgroep K.V. Revival