Afgelopen jaar hebben we weer dank zij de betrokkenheid van onze sponsoren mooie dingen mogen doen als club. En een mooi Jubileum jaar mogen vieren. Waar we iedereen voor willen bedanken. Het is mooi te zien hoe betrokken onze sponsoren zijn, in welke vorm dan ook. Daarom willen we onze sponsoren bedanken voor hun steun aan onze mooie club.
Zonder hun kunnen we niet bestaan als club. Denken jullie ook aan onze sponsoren , zij denken ook aan ons.
En we hopen dat we komend jaar weer een mooi sportief en gezond jaar tegemoet mogen zien samen met alle sponsoren, en dat we weer op jullie steun mogen rekenen.

Het bestuur van K.V. Revival