Gezien de huidige maatregelen omtrent het Corona virus continu versoepelen, willen we jullie graag uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op maandag 1 November. Dit zal zover nu bekend gewoon in de kantine plaatsvinden. De officiële uitnodiging volgt binnenkort per mail. Zet hem dus alvast in de agenda’s!

Met vriendelijke groet,

Bestuur KV. Revival