Met genoegen kunnen wij melden dat er voor volgend seizoen een nieuwe trainer is gevonden voor het tweede team ​van de Revival-selectie. Een oude bekende zal aantreden als trainer van Revival 2: Henk Schimmel. Henk heeft in een eerdere periode van vijf jaar de leiding genomen over het het vlaggenschip van Revival in de eerste klasse. In deze periode heeft het eerste ook nog een kampioenschap weten te behalen. Wij hopen dat Henk met zijn kennis en ervaring ​een nieuwe impuls kan geven aan de mix van jonge talenten en ervaren spelers in het tweede.
Naast de trainingen van het tweede, zal Henk op de woensdagen onze jeugdtrainers gaan ondersteunen en​ de functie van trainerscoördinatie op zich nemen. Met de aanstelling van Henk willen we zo verder invulling geven aan het speerpunt om te investeren in onze jeugdtrainers en opleiding van onze jeugdleden.
Zoals al eerder dit seizoen is toegelicht stopt Alex Bokschoten na (dit helaas vroegtijdig afgekapt) seizoen met het trainen en coachen van Revival 2. We willen Alex van harte bedanken voor de vele jaren dat hij de A1 en het tweede trainen heeft gegeven en heeft gecoacht. Onder zijn leiding is het tweede team een stabiele derde klasser geworden die dit seizoen op het veld zelfs bovenaan stond. Daarnaast heeft Alex veel jeugdige talenten in laten stromen naast de ervaren krachten in het team. Helaas kunnen we het afscheid van Alex dit seizoen niet op sportieve wijze doen, dus zal er zeker nog gezocht worden naar een alternatief.