Het KNKV is constant bezig om het korfbal spel aantrekkelijker te maken voor speler en toeschouwers.

De afgelopen jaren hebben we dat kunnen zien door o.a. de invoering van de time-out, de schotklok en het 4korfbal.

Ook dit jaar heeft het KNKV in de Bondsraad van juli weer een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd om het spel op alle niveaus aantrekkelijker te maken. Sommige regels zijn klein andere hebben ingrijpende gevolgen voor de betrokken verenigingen/ploegen.

Omdat iedereen graag wil weten wat er nu precies veranderd is (en elke korfballer dient de regels te kennen), hierbij een overzicht:

Wedstrijdduur veld Senioren en A-jeugd
Met ingang van komend veldseizoen zijn de speeltijden aangepast. Er wordt er zowel in de zaal als op het veld 2 x 30 min gespeeld.

Spelregelbewijs
Alle spelers van 18 jaar en ouder dienen vanaf 1-9-2018 in het bezit te zijn van een spelregelbewijs.

Time-out nu ook in het gehele wedstrijdkorfbal van toepassing
Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het tijdens een spelonderbreking op de voorgeschreven wijze aanvragen van een time-out door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg.

Bij wedstrijden met een schotklok vraagt de coach tijdens een spelonderbreking bij de juryvoorzitter op de voorgeschreven wijze een time-out aan. Vervolgens gaat de juryvoorzitter staan en steekt een kaart met daarop een voor iedereen goed leesbare T of TO omhoog, waardoor de time-out formeel een feit is. De scheidsrechter maakt vervolgens het voorgeschreven scheidsrechtersgebaar. Tot het moment, dat de juryvoorzitter de kaart omhoog steekt, kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de juryvoorzitter de kaart omhoog heeft gestoken, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg.

De Time-out duurt maximaal 60 seconden: na 50 seconden fluit de scheidsrechter in, 10 seconden later wordt het spel hervat.

Wanneer is sprake van een wissel?

Bij wedstrijden zonder schotklok is de vervanging formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het op de voorgeschreven wijze melden van een vervanging door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het vervangen van een speler heeft gemaakt. Tot dat moment kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.

Bij wedstrijden met een schotklok meldt de coach de vervanging bij de juryvoorzitter met een formulier, waarop de gegevens van de vervanger en de te vervangen speler zijn vermeld. Vervolgens gaat de juryvoorzitter tijdens een spelonderbreking staan en steekt een kaart met daarop een voor iedereen leesbare V of een W, dan wel met twee horizontale, tegengesteld wijzende pijlen omhoog, waardoor de vervanging formeel een feit is. De scheidsrechter maakt dan het voorgeschreven scheidsrechtersgebaar. Tot het moment van het opsteken van de kaart door de juryvoorzitter kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de juryvoorzitter de kaart heeft opgestoken wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.

Spelen met rugnummers
In de 1e klasse en reserve 1e klasse is het dragen van rugnummers nu ook formeel verplicht gesteld.

Meer informatie over andere wijzigingen, zie: https://www.knkv.nl/over-knkv/bestuursbesluiten

Veel vragen en antwoorden over de spel- en aanverwante regels betreffende kan je vinden op www.knkv.nl