Het materialen hok is ook helemaal schoongemaakt door door de moeders van Rink en Bo, Teunie en Jolanda. BEDANKT voor de hulp! Bij het schoonmaken is er een legernet gevonden die er al jaren ligt (zie foto) Dit legernet staat nu bij de Rommelmarkt spullen. Wil degene die deze mist deze komen halen, anders zullen we hem volgend jaar op de rommelmarkt verkopen. 

Verder wordt het materialenhok geschilderd. Kijk eens hoe druk Rosanne en Amber hard aan het werk zijn.

Het legernet…