Er zijn een aantal jasjes ,tassen enz.  blijven liggen op het veld zie foto’s . 

Herkent u het dan kunt u contact opnemen met Simone Ter Rahè.

06 11814608