Er worden nog weleens wat voorwerpen achtergelaten in de kleedkamers of elders op het sportpark. Op dit moment hebben we een behoorlijk aantal eigendommen van jullie in bewaring zoals op de foto te zien. Mocht je iets kwijt zijn of herkennen, we verzamelen dit alles achter de bar. Je kunt je melden bij de bar hiervoor.