Wij als bestuur hebben kennis genomen van de kabinetsmaatregelen van 21 april. De KNKV zal zeer spoedig met een update komen wat deze maatregelen specifiek voor de korfbalsport gaan inhouden.

Het wordt zoals het er nu uitziet voor de jeugd weer mogelijk om te sporten in teamverband.

Hier wordt onderscheid gemaakt van kinderen tot 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar.

Het is nu nog onduidelijk hoe we hier exact mee om kunnen en moeten gaan, hierover gaan we in beraad. Dit ook in samenspraak met de gemeente Barneveld, hier zullen gesprekken me gevoerd gaan worden. Diverse opties en mogelijkheden moeten we afwegen. Wanneer we hier nieuws over hebben, horen jullie dit uiteraard snel

Met gezonde groet,

Bestuur KV. Revival