Ba de rommelmarkt een fantastisch evenement! Daar moet je bij zijn!